Formació professors LEGO Mindstorms EV3

150,00
El precio incluye el IVA y la entrega


mindstorms_featured_image-1024x396

(Castellano debajo)

Comença la teva aventura en robòtica i programació

T'agradaria ensenyar als teus alumnes a programar? Però no ho has fet mai o fa anys que ho vas fer i no recordes res…

Vols ensenyar d'una forma lúdica i que s'animin tant com tu?

Aquesta és la tercera versió de LEGO MINDSTORMS, i LEGO una vegada més s’ha superat. Aquest fantàstic robot aconsegueix que qualsevol nen (o no tan nen) vulgui dedicar-se a la ingenyeria. Ho té tot! és fàcil de montar i programar, les seves possibilitats són infinites, el límit és la teva imaginació! A més, LEGO ens ofereix diversos montatges super atractiu en el seu software. En el nostre canal de youtube podeu veure els exemples. Però és més, aquest robot es pot programar amb un software propi de LEGO basat en LabView amb el que pots aprendre des de la base fins a complicar-te a nivells professionals. Pensat per ingeniers creatius i sonyadors.

Valors clau d’aprenentatge:

 • Dissenyar i construir robots programables usant motors, sensors, engranatges, rodes, eixos, i altres components tècnics
 • Comprendre i interpretar dibuixos 2D per crear models 3D
 • Construir, provar, resoldre problemes i revisar els dissenys per millorar el desenvolupament del robot
 • Practicar i experimentar utilitzant conceptes matemàtics com estimar i mesurar distàncies, temps i velocitat
 • Comunicar-se de forma efectiva utilitzant llenguatge tècnic
 • Trobar solucions creatives a problemes i desenvolupar processos de selecció, construcció, prova i avaluació de les mateixes.

 

OBJECTIUS GENERALS

 • Formar als mestres en robòtica a través de la metodologia i eines de LEGO Education.
 • Practicar la construcció i y programació amb LEGO WeDo per conèixer i comprendre els principals components d’un robot i el seu funcionament. 
 • Fomentar noves metodologies pel desenvolupament de l’esperit crític dins de l’àmbit científic- tècnic.
 • Formar als professors pera capacitar als seus alumnes en robòtica de forma atractiva promovent una percepció positiva de la ciència i la tecnologia.
 • Reconèixer el rol de mediador, facilitador i orientador que té el docent en el procés d’una metodologia activa, participativa i creativa. 

Dies de la formació:
8 i 9 de juliol (matí i tarda)
Horari:
Matí: 9:00 a 13:30
Tarda: 14:30 a 17:00

 

 

1

Comienza tu aventura en robótica y programación

¿Te gustaría enseñar a tus alumnos a programar? Pero no lo has hecho nunca o hace años que lo hiciste y no recuerdas nada…

 ¿Quieres enseñar de una forma lúdica y que se animen tanto como tú?

 

Esta es la tercera versión de LEGO MINDSTORMS, y LEGO una vez más se ha superado. Este fantástico robot consigue que cualquier niño (o no tan niño) quiera dedicarse a la ingeniería. ¡Lo tiene todo! ¡Es fácil de montar y de programar, sus posibilidades son infinitas, el límite lo pone tu imaginación! Además, LEGO nos ofrece varios montajes súper atractivos en su software. En nuestro canal de YouTube podéis ver los ejemplos. Pero, es más, este robot se puede programar con un software propio de LEGO basado en Lab View con el que puedes aprender lo más básico e ir complicando hasta niveles profesionales. Pensado para ingenieros creativos y soñadores.

Valores clave de aprendizaje:

 • Diseñar y construir robots programables usando motores, sensores, engranajes, ruedas, ejes, y otros componentes técnicos
 • Comprender e interpretar dibujos 2D para crear modelos 3D
 • Construir, probar, resolver problemas y revisar los diseños para mejorar el desarrollo del robot
 • Practicar y experimentar utilizando conceptos matemáticos como estimar y medir distancias, tiempo y velocidad
 • Comunicarse de forma efectiva utilizando lenguaje técnico
 • Encontrar soluciones creativas a problemas y desarrollar procesos de selección, construcción, prueba y evaluación de las mismas.

OBJETIVOS GENERALES

 • Formar a los maestros en robótica a través de la metodología y herramientas de LEGO Education.
 • Practicar la construcción y programación con LEGO Mindstorms EV3 para conocer y comprender los principales componentes de un robot y su funcionamiento. 
 • Fomentar nuevas metodologías para el desarrollo del espíritu crítico desde ek ámbito científico-técnico.
 • Formar a los profesores para capacitar a sus alumnos en robótica de forma atractiva promoviendo una percepción positiva de la ciencia y la tecnología.
 • Reconocer el rol de mediador, facilitador y orientador que tiene el docente en el proceso de una metodología activa, participativa y creativa. 

Días de la formación:
8 y 9 de julio (mañana y tarde)
Horario:
Mañana: 9:00 a 13:30
Tarde: 14:00 a 17:30

 

Examine esta categoría: Formación/cursos