Formació professors Coaching

150,00
El precio incluye el IVA y la entrega


coaching

(Castellano debajo)

Aprenentatge, consciència i canvi

El Coaching és un procés de presa de consciència i aprenentatge de noves perspectives, noves capacitats i accions orientades cap als resultats, cap a la consecució dels objectius.

Com funciona el Coaching?

Durant el procés de coaching s’estableix un diàleg entre tu i el coach. El coach t’acompanya, et guia, recolza i anima a través de l’escolta, la reflexió i les preguntes perquè puguis accedir a les respostes tu mateix.

El coach ajuda a què aprofundeixis i prenguis consciència de les teves creences, dels teus possibles obstacles i afavoreix que els teus recursos sorgeixin amb la finalitat d’aconseguir els teus objectius.

En què es basa el coaching?

APRENENTATGE I CANVI

El coaching es basa en la capacitat humana de créixer i generar noves realitats. Es poden observar hàbits o pautes perjudicials i canviar-les.

EMOCIONS

En coaching acompanya el reconeixement, comprensió i presa de consciència de les emocions i així aprendre a utilitzar-les.

CONSCIÈNCIA

És el coneixement a través de la reflexió, l’observació i la interpretació.

RESPONSABILITAT

Prendre la responsabilitat dels nostres pensaments i de les nostres accions augmenta el nostre compromís i el nostre acompliment.

Els processos de coaching s’enfoquen perquè el client prengui el timó de la seva vida i això solament és possible quan assumeix la responsabilitat, es converteix en protagonista i no en un figurant o una víctima.

 

OBJECTIUS GENERALS

 • Comprendre el que és el coaching i en què es diferencia d’altres disciplines afin.
 • Efectuar un diagnòstic de les teves fortaleses com docent i les àrees a millorar.
 • Avaluar en quins àmbits de la teva vida i de la teva feina ja obtens suficient satisfacció i en què altres podries prendre mesures.
 • Trobar les teves pròpies missió i visió, i transferir-les a l’aula.
 • Senyalar-les competències que creus importants per exercir la docència i en què mesura les posseeixes.
 • Contemplar el ser humà en les seves tres dimensions: lingüística o racional, emocional i corporal, tenint en compte que pot haver altres dimensions sistèmiques: familiar, cultural, espiritual, religiosa.
 • Prendre consciencia del poder del llenguatge com creador de realitat i de què la seva utilització pot limitar o potenciar.
 • Contempla el ser humà en tres facetes, mental/lingüística, emocional i corporal.
 • Reconèixer els estats emocionals distingint entre emocions i estats d’ànim.
 • Donar-te conte de la teva pròpia energia corporal i la seva influencia en les dimensions lingüística i emocional.
 • Entendre el sentit del lideratge i decidir si vols liderar la teva vida personal i professional.
 • Conèixer els beneficis del treball en equip i diferenciar-lo del treball en grup.
 • Donar un bon feedback per aconseguir la millor resposta del interlocutor, especialment de nostres alumnes a classe.

Dies de la formació: 
11 i 12 de juliol (matí i tarda)

Horari:
Matí: 9:00 a 13:00
Tarda: 14:00 a 18:00

 

 

coaching-2738523_960_720

Aprendizaje, consciencia y cambio


El Coaching es un proceso de plena conciencia y aprendizaje de nuevas perspectivas, nuevas capacidades y acciones orientadas hacia los resultados, hacia la consecución de los objetivos.

¿Cómo funciona el Coaching?

Durante el proceso de coaching se establece un diálogo entre tú y el coach. El coach asiste, guía, apoya y anima a través de la escucha, la reflexión y las preguntas para que puedas acceder a las respuestas tu mismo.

El coach te ayuda a profundizar y tomar conciencia de tus creencias, de tus posibles  obstáculos y favorece que tus recursos surjan con el fin de alcanzar tus objetivos.

¿En qué se basa el coaching?

APRENDIZAJE Y CAMBIO

El coaching se basa en la capacidad humana de crecer y generar nuevas realidades. Se pueden observar hábitos o pautas perjudiciales y cambiarlas.

EMOCIONES

En coaching acompaña para el reconocimiento, comprensión y toma de conciencia de las emociones y así aprender a utilizarlas.

CONCIENCIA

Es el conocimiento a través de la reflexión, la observación y la interpretación.

RESPONSABILIDAD

Tomar la responsabilidad de nuestros pensamientos y de nuestras acciones aumenta nuestro compromiso y nuestro desempeño.

Los procesos de coaching se enfocan en que uno tome las riendas de su vida y eso solamente es posible cuando asume la responsabilidad de su vida, se convierte en protagonista y no en un figurante o una víctima.

OBJETIVOS GENERALES

 • Comprender el que es el coaching y en que se diferencia otras disciplinas afines.
 • Efectuar un diagnóstico de tus fortalezas como docente y las áreas a mejorar.
 • Evaluar en qué ámbitos de tu vida y de tu trabajo ya obtienes suficiente satisfacción y en qué otras podrías tomar medidas.
 • Encontrar tus propias misión y visión, y transferirlas en el aula.
 • Señalarlas competencias que cruces importantes para ejercer la docencia y en que mide las posees.
 • Contemplar el ser humano en sus tres dimensiones: lingüística o racional, emocional y corporal, teniendo en cuenta que puede haber otras dimensiones sistémicass: familiar, cultural, espiritual, religiosa.
 • Tomar conciencia del poder del lenguaje como creador de realidad y de que su utilización puede limitar o potenciar.
 • Contempla el ser humano en tres facetas, mental/lingüística, emocional y corporal.
 • Reconocer los estados emocionales distinguiendo entre emociones y estados de ánimo.
 • Darte cuenta de tu propia energía corporal y su influencia en las dimensiones lingüística y emocional.
 • Entender el sentido del liderazgo y decidir si quieres liderar tu vida personal y profesional.
 • Conocer los beneficios del trabajo en equipo y diferenciarlo del trabajo en grupo.
 • Dar un buen feedback para conseguir la mejor respuesta del interlocutor, especialmente de nuestros alumnos a clase.

Días de la formación:
11 y 12 de julio (mañana y tarde)

Horario:
Mañana: 9:00 a 13:00
Tarde: 14:00 a 18:00

Examine esta categoría: Formación/cursos